Main content

Ο Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής με τον κ. Μπασκόζο και τον κ. Αυγουλά σε σύσκεψη με εκπροσώπους Συλλόγων Ρευματικών Παθήσεων

Το 27% του πληθυσμού στην Ελλάδα αντιμετωπίζει ρευματοπάθειες, με το ¼ των ασθενών να μην έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και το 1/5 αυτών να μη μπορεί να λάβει καθόλου ιατρική φροντίδα. Την ίδια ώρα οι ρευματοπάθειες είναι η δεύτερη κατά σειρά αιτία κατανάλωσης φαρμάκων στην Ελλάδα και ο πρώτος λόγος στατιστικά που οδηγεί κάποιον να πραγματοποιήσει μια ιατρική επίσκεψη, με το ½ των πασχόντων όμως να αναγκάζεται για οικονομικούς λόγους να εγκαταλείψει τη θεραπεία του.

Μπροστά σε αυτά τα γεγονότα, στις 27/3/2015 ο τότε Υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής, άναβε το πράσινο φως στο ενωμένο μέτωπο των ρευματοπαθών και των εξειδικευμένων επί των ρευματικών παθήσεων επιστημόνων που όλοι μαζί τον συναντούσαν, για τη θέσπιση ενός Εθνικού Σχεδίου δράσης για τις Ρευματικές Παθήσεις.

Στην τότε  συνάντηση συμμετείχαν οι:

•Αθανασία Παπά (Αθήνα), Ελληνική Εταιρεία Αντιρρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)

•Ελίνα Ρέπα (Θεσσαλονίκη), Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες

•Αικατερίνη Κουτσογιάννη (Ηράκλειο), Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης

•Θάλεια Γεωργά (Ρόδος), Δωδεκανησιακός Σύλλογος Αυτοάνοσων Νοσημάτων Αρθρίτιδας και Λύκου «ΘΑΛΕΙΑ»

•Γεράσιμος Ρεπάσος (Μεσολόγγι), Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Ρευματοπάθεια

•Παναγιώτης Τρόντζας - Πρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας & Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος (ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ)

11 μήνες πριν, ο τότε Υπουργός Υγείας π. Κουρουμπλής εξουσιοδοτεί τον ειδικό συνεργάτη του κ. Βαγγέλη Αυγουλά για κάθε ενέργεια που θα επιταχύνει τη θέσπιση του Εθνικού αυτού Σχεδίου, καθώς και για όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για τη θεσμοποίηση του. Παράλληλα, ο κ. Κουρουμπλής αναθέτει στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Ιωάννη Μπασκόζο την περαιτέρω δημόσια διαβούλευση και τη θέσπιση ομάδας εργασίας για την επιμέρους Εφαρμογή του Εθνικού αυτού Σχεδίου.

Έτσι το θέμα έρχεται στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, κατ’ αρχήν με δύο ενημερωτικές συναντήσεις του Προέδρου του ΚΕΣΥ κ. Σκανδαλάκη με τους Ρευματοπαθείς και τον κ. Αυγουλά, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο το θέμα συζητήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή και έπειτα στην Ολομέλεια του ΚΕΣΥ με θετική έκβαση.

Το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ρευματικές παθήσεις» αναμένεται να αποτελέσει οδηγό για την ανάληψη και οργάνωση πρωτοβουλιών αλλά και για την ορθή χρησιμοποίηση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για την υγεία, ώστε να καταπολεμηθούν οι επιπτώσεις που προκαλούν οι διάφορες συστηματικές Ρευματικές Παθήσεις και τα άλλα Μυοσκελετικά Νοσήματα στους ίδιους τους ασθενείς, στις οικογένειες τους, στα άτομα που τους φροντίζουν αλλά και συνολικά στην κοινωνία και στην εθνική οικονομία. Παρόμοια Εθνικά Σχέδια Δράσης έχουν εκπονηθεί στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Ελλάδα και στην Κύπρο για διάφορες ομάδες νοσημάτων.

Σύμφωνα με την απόφαση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ (26/1/2016), η εφαρμογή του Σχεδίου φιλοδοξεί να επιτύχει:

i. την ευρύτερη αναγνώριση σε εθνικό επίπεδο των επιπτώσεων των Ρευματικών Παθήσεων (ΡΠ)

ii. την ανάδειξη της σημαντικότητας των μέτρων πρόληψης, πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης έναρξης της κατάλληλης φαρμακευτικής θεραπείας

iii. την προβολή όλων των διαθέσιμων αποτελεσματικών παρεμβάσεων που  μειώνουν τη νοσηρότητα, την αναπηρία και τον κοινωνικό αποκλεισμό με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητα ζωής των ατόμων με ΡΠ.

Το σχέδιο περιλαμβάνει 7 θεματικούς άξονες που αφορούν:

1. τις αναγκαίες πολιτικές υγείας και τις μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας που χρειάζεται να εφαρμοσθούν.

2. την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

3. την ανάγκη δημιουργίας αρχείων καταγραφής ρευματοπαθών.

4. την υποστήριξη και τη φροντίδα των χρόνιων ρευματοπαθών.

5. την ανάπτυξη του εθελοντισμού για τη συμπληρωματική κάλυψη των αναγκών.

6. την εκπαίδευση των ιατρών και των άλλων επαγγελματιών υγείας αλλά και των ίδιων των ασθενών και των οικογενειών τους.

7. την έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις (στους τομείς της  επιδημιολογίας, της αιτιοπαθογένειας, της κλινικής έρευνας, αλλά και των οικονομικών δεδομένων για την επιβάρυνση του συστήματος υγείας).

Ο κ. Π. Τρόντζας, Πρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας  (Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.), τόνισε: «είναι μια πολύ σημαντική απόφαση για τόσο για τις Ενώσεις Ασθενών όσο και για την επιστημονική κοινότητα, καθώς τίθεται η προτεραιότητα της «πρώιμης διάγνωσης και της έγκαιρης και ορθής θεραπείας».

Το αμέσως επόμενο βήμα είναι η δρομολόγηση των διαδικασιών για την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης από τον Υπουργό Υγείας, ώστε να ακολουθήσει η υλοποίηση του.