391
391

14.09.2020: Μεγάλη τιμή η δικηγορική μας συνεργασία με τον κύριο Δημήτρη Τσοβόλα για συγκεκριμένη υπόθεση και φυσικά μεγάλο σχολείο!