318
318

15.03.2019: Μονιμοποίηση των εργαζομένων και σταθερή εθνική χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών. Τοποθέτηση μου στο 2ο Περιφερειακό Συνέδριο δομών ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των δήμων στην Θεσσαλονίκη.