311
311

12.01.2019: Ένα βιωματικό και πρωτότυπο "Ποτό στο Σκοτάδι" που διοργανώσαμε εθελοντικά, ήταν ότι καλύτερο για pre-event του 2ου TedxLamia.