310
310

Συνεργασία με τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτη Κουβέλη για τα θέματα του Ο.Ν.