441
441

22.09.2022: Διευρυμένη σύσκεψη για την ψηφιακή προσβασιμότητα και την εξοικείωση με την αναπηρία κατόπιν προσκλήσεως και υπό την αιγίδα του Δήμου Καρδίτσας παρουσιάσαμε συγκεκριμένη δέσμη δράσεων με κοστολόγηση και χρονοδιάγραμμα Με Άλλα Μάτια σε εκπροσώπους της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας, του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας, του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας, του ΠΑΣΕΚΔΑΠ και του τοπικού Συλλόγου Τριτέκνων. Τη σύσκεψη συντόνισαν ο Δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος.