440
440

19.09.2022: Στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου η προσβασιμότητα των ανάπηρων πολιτών στο δομημένο χώρο και στις διαδικασίες έχει μπει συνειδητά σε προτεραιότητα. Αυτό διαπίστωσα στην εφ΄ όλης της ύλης συνάντηση εργασίας που είχα με τον Πρόεδρο τουΔΣΗ κ. Νικόλαο Λογοθέτη, τον Αντιπρόεδρο ΔΣΗ κ. Νίκο Κουβίδη, τον Γενικό Γραμματέα ΔΣΗ κ. Νίκο Καραγιάννη και τον κ. Ντίνο Κουτρουμπή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΗ και υπεύθυνος επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΔΣΗ