437
437

05.09.2022: Στο φεστιβάλ «13η Μεγάρων γη» συμμετείχε η ΑΜΚΕ Με Άλλα Μάτια με μια μουσική και κοινωνική εκδήλωση εξοικείωσης του κοινού με την αναπηρία!
Δίπλα ήταν ενεργά ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Λευτέρης Κοσμόπουλος και o Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης. Τους ευχαριστώ και τους δύο προσωπικά!