435
435

15.07.2022: Στη σημερινή μας συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της γνωστής εταιρείας Otis Elevator Co, συμφωνήσαμε την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας για να «βλέπουμε» την προσβασιμότητα Με Άλλα Μάτια.