429
429
Μεγάλη μου τιμή η συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος κ. Ανδρέα Δρακόπουλο καθώς και η σύντομη συζήτηση που μπορέσαμε να κάνουμε για τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα. #snf